Voor het koppelen van een FedEx vervoerderscontract hebben we de volgende gegevens nodig:

FedEx contract koppelen

  • Account number
  • User key
  • Meter number
  • User password