Voorwaarden SendDirect b.v Verzekering 2020

Verpakkingsvoorwaarden 
Verlies, schade of het niet aankomen van een pakket dat onvoldoende is verpakt, in strijd is met de verpakking eisen of verkeerd geadresseerd komt niet in aanmerking voor een claim. Een pakket mag niet voorzien zijn van een label dat de inhoud van het pakket beschrijft. De verantwoordelijkheid voor het verpakken (binnen- en buitenverpakking) en labelen van de pakketten alsmede tot het verstrekken van documentatie m.b.t. de inhoud van pakketten, overeenkomstig met de vindbare eisen, berust uitsluitend bij de verzendende partij.

Er wordt vereist voor het verzenden dat de goederen behoorlijk verpakt zijn en voorzien van labels, conform de vereisten. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket niet vanwege de verpakking verloren of beschadigd raakt tijdens transport of schade (waaronder letsel) veroorzaakt. De verpakking dient zodanig te zijn dat het pakket bestand is tegen slijtage die tijdens transport over de weg en tijdens automatische sorteerprocessen plaatsvindt en zodanig dat het bestand is tegen een val van een hoogte van 100 cm. ongeacht of het pakket neerkomt op een vlakke zijde of een hoek. Voorts dient het pakket bestand te zijn tegen regen, wind, sneeuw en andere vormen van neerslag en tegen atmosferische drukverschillen. Voorts dient de verpakking zodanig te zijn dat het pakket niet kan worden geopend zonder zichtbare sporen achter te laten. Verpak de zending zorgvuldig in een stevige (kartonnen) doos, passend bij de inhoud, dit is verplicht. 

Verlies claimen
Bij een verloren zending dient de verzekerde tien (10) dagen binnen Europa te wachten vanaf de laatste elektronische scan door de vervoerder tot het indienen van een claim. Voor zendingen buiten Europa is dit vijftien (15) dagen vanaf de laatste elektronische scan. Voor zendingen die niet gescand zijn door de vervoerder dient de verzekerde tot maximaal vijftien (15) dagen te wachten voor het indienen van een claim voor zendingen binnen Europa, voor zendingen buiten Europa gelden twintig (20) dagen. Dit om de vervoerder voldoende tijd te geven om de zending alsnog te leveren. 

Wanneer een pakket niet traceerbaar is maar wel verloren is geraakt door de vervoerder, moet de verzekerde een bewijs van afleveren aan het postkantoor kunnen overhandigen. Als dit niet kan worden overhandigd zal de claim worden afgewezen. Anders kan het niet bewezen worden dat het pakket daadwerkelijk is afgegeven aan de vervoerende partij. 

Schade claimen 
Wanneer schade is veroorzaakt bij het uitleveren van een pakket, dient de schade binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de zending te worden gemeld. Als de schade na de zevende dag wordt gemeld, wordt de claim door de verzekeraar afgewezen. 

Vermissing melden
Alle claims omtrent vermissing moeten binnen negentig (90) dagen compleet ingestuurd zijn om in aanmerking te komen voor een vergoeding. De verzekerde stuurt een melding via het contactformulier op de website, of een email naar info@retourneren.nl of via info@returnless.com. Deze melding bevat minimaal:

Bij vermissing/verlies:

 • Factuur/aankoopbewijs van het verzonden product
 • Omschrijving van uiterlijk pakket

 

Bij beschadiging:

 • Factuur/aankoopbewijs van het verzonden product
 • Foto's van de buitenkant van het pakket, waarop duidelijk de pakketzegel zichtbaar is.
 • Foto's van de binnenkant van het pakket, waaruit ook blijkt hoe het product verpakt is
 • Foto's van gehele, beschadigde product
 • Foto's van details van de schade
 • Beschrijving van de schade door ontvanger van het pakket 

Documenten voor verlies: pick-up report, bewijs van afleveren bij postkantoor, bewijs van ontvanger dat de zending niet is geleverd en de zoals bij schade claims beschreven facturen. Dekking omvat geen bemiddelingskosten en verzekeringskosten. Alle beschadigde goederen waarvoor de betaling (niet reparatie kosten), of de kosten van vervanging zijn gemaakt moeten terug gestuurd zijn naar de afzender. Als het beschadigde goed wordt gehouden door de ontvanger zal de claim worden afgewezen.  

Uitzonderingen
Er zijn items en/of producten die zijn uitgesloten van de SendDirect verzekering:

 • Bloemen en planten
 • Kunst
 • Katoen
 • Glaswerk / Ruiten
 • Voedsel
 • Levende dieren
 • Losse edelstenen en edelmetalen
 • Geld
 • Keramiek / porselein / servies
 • Sigaretten
 • Eieren
 • Bulk producten
 • Televisies / overige schermen
 • Producten die volgens de vervoerder niet verzonden mogen worden (zie website PostNL of bPost)

 

Landen* die uitgezonderd zijn van verzekering:

 • Afghanistan
 • Angola
 • Bolivia
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Noord Korea
 • Paraguay
 • Elk land dat momenteel of gedurende het afsluiten van de verzekering onder Embargo is bij de Verenigde Staten of de Verenigde Naties wordt uitgesloten van verzekering. 

 

De verzekering wordt mogelijk gemaakt door Online Shipping Insurance Services Inc. 

 • Zij beoordelen de claims die worden ingezonden door de gebruikers. SendDirect kan niet aansprakelijk gehouden of wettelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van een claim. 

Mocht je nog vragen hebben over de Verzekering, laat het ons weten door contact met ons op te nemen.