Onze IT is gehost op Amazon Web Services en wij hanteren de volgende backup policy:

Er wordt iedere 3 uur één back-up gemaakt en deze wordt 7 dagen bewaard. We bewaren ook 1 back-up per week gedurende 3 weken. Dit betekent dat we 4 weken aan back-ups hebben.

Back-ups worden dagelijks geroteerd na het maken van een nieuwe back-up. Dit houdt in dat de back-ups die ouder zijn dan 4 weken automatisch worden verwijderd

Calamiteiten

In de praktijk zorgt deze policy er voor dat we bij calamiteiten altijd een backup terug kunnen zetten die maximaal 3 uur oud is. In theorie kan het dus zo zijn dat we bij een calamiteit terug moeten schakelen naar de meest recente backup, waardoor de data van maximaal de afgelopen 3 uur verloren zou gaan. Uiteraard proberen we dit ten alle tijden te voorkomen en zal dit alleen in zeer uitzonderlijke situaties noodzakelijk zijn.